«САРЫ-АРҚА» магистральды газқұбыры I кезеңдегі төселу бағыты "Қызылорда-Жезқазган-Теміртау-Астана" бағытында Қызылордаоблысының (км 0—178,12), Қарағандыоблысының (км 178,12—943,069) және Ақмола облысының (км 943,069—1063,4) аумағымен өтеді.

Қызылорда облысы
(км 0-178,12)

Трассаның басталуы қолданыстағы «Бейнеу-Шымкент» Dн1067 мм  988 км КС-«Караөзек» газқұбырына ойып салыну қабылданған.

Газқұбырының трассасы Қызылорда облысының Сырдария жәнеШиелі аудандарының солтүстік бағытында А-17 «Қызылорда-Павлодар-Успенка-РВФ шекарасы» автожолының бойымен  Жезқазғанқаласына қарай бағытта өтеді.

Қарағанды облысы
(км 178,12-943,069)

Қызылорда облысының шекарасынан трасса солтүстікке қарайА-17 «Қызылорда-Павлодар-Успенка-РФ шекарасы» автожолының бойымен  Жезқазған қаласына қарай бағытта өтеді, оданәріде шығыс бағытында «Павлодар - Шымкент» ММ-мен техникалық дәлізде НПСБорсеңгірден бастап Теміртау қаласына дейін. Теміртаудан бастап республикалықмаңызы бар М-36 «РФ шекарасы-Алматы» автожолының бойымен солтүстік-батыс Астанақаласына қарай бағытта өтеді.    

Борсеңгір селосынан 430 бастап 896 км дейінгі учаскедегазқұбыры трассасы «Павлодар - Шымкент» ММ-мен техникалық дәлізде өтеді жәнеодан әріде М-36 «РФ шекарасы (Екатеринбургке) - Алматы» автожолы бойымен Астанақаласына дейін өтеді. Магистральды газқұбырының көпшілік бөлігі игерілгенаймақтармен өтеді.    

Ақмола облысы
(км 943,069-1061,32)

Жобаланып отырған газқұбыры Ақмола облысының Аршалыауданы аумағы бойынша Қарағанды облысының амуағынан кейін 943,069 км бастапөтеді.Газқұбырының жүрісі барысында орналасу блігінің оң жақжәне сол жағы бойынша кіші өзендре мен су қоймалары орналасқан. Трассаның жалпыбағыты республикалық маңызы бар М-36 «РФ шекарасы (Екатеринбург) – Алматы,Қостанай, Астана, Қарағанды қалалары арқылы» автожолының және«Петропавловск-Қарағанды-Шу» теміржолы бойымен өтеді.

«Сарыарқа» магистральды газқұбыры құрылысыныңкезеңдері

I КЕЗЕҢ   МГ «Қызылорда-Астана»

2018—2021жж.

267,3 млрд.тг

1 081 км, DN 820 мм

II КЕЗЕҢ     МГ «Астана-Көкшетау»

2023—2024жж.

48,2 млрд.тг

276 км, DN 630 мм

III КЕЗЕҢ     МГ «Көкшетау-Петропавловск»

2025—2026жж.

18,9 млрд.тг

177 км, DN 426 мм

IIII КЕЗЕҢ   КС «Жезқазган» және КС «Теміртау»

2029—2032жж.

35,5 млрд.тг

БАРЛЫҒЫ

2018—2032жж.

369,9 млрд.тг

1 534 км